ERSTE BANK

ERSTE BANK - Hrvatska Erste banka

  • Banka

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Erste banka
51 000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: +385 51/208 211
Telefaks.: +385 51/330 525
SWIFT: ESBCHR22
MB: 3337367
Žiro račun: 2402006
http://www.erstebank.hr

Erste & Steiermärkische Bank d.d. pod tim imenom posluje od 1. kolovoza 2003., a nastala je spajanjem Riječke banke d.d., Rijeka i tadašnje Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb čime je uspješno okončan proces fuzije započet u rujnu 2002. godine. Obje banke prije spomenutog spajanja imale su značajnu ulogu na hrvatskom financijskom tržištu. Riječka banka, osnovana 1954. godine, s 50-godišnjom tradicijom u bankarstvu predstavljala je vodeću banku grada Rijeke, Primorja i Istre, a Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb nastala je 2000. godine spajanjem triju uspješnih regionalnih hrvatskih banaka: Bjelovarske, Trgovačke i Čakovečke banke.

"U sklopu svoje poslovne politike Erste Banka nastoji od Vas, naših klijenata, biti prepoznata kao pouzdana institucija koja Vam pruža najbolju moguću uslugu na tržištu. U središtu svih naših nastojanja nalazi se klijent, za kojeg želimo da se u poslovanju s nama osjeća ugodno i zadovoljno. Da bi se ta politika mogla ostvariti iza nje mora stajati tim sposobnih ljudi s izraženim osjećajem za potrebe klijenta."

Uprava Erste banke

Petar Radaković – predsjednik, Tomislav Vuić, Boris Centner, Slađana Jagar

Nadzorni odbor Erste banke

Herbert Juranek – predsjednik, Franz Kerber, Kristijan Schellander, Gerhard Maier, Peter Nemschak, Reinhard Ortner

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Erste Group Bank AG 55,10%
2. Die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 40,98%

Revizor

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

Imovina Erste bank

UKUPNO IMOVINA 45.726.641

Obveze i kapital

UKUPNO OBVEZE 40.621.295
Kapital 5.105.345
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 45.726.641

Izvanbilančne stavke

UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE
4.200.012
Derivatni financijski instrumenti
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
16.884.355

Banka ERSTE BANK 9.1.2021

ERSTE BANK